Kategorier
Övrigt

118 700 SMS WEBB & TELEFON AB stämde mig på miljoner

Det hela tog sin början 2:e augusti 2011 då 118 700 SMS Webb & Telefon AB via sitt juridiska ombud skickar ett rubricerat ärende “olovligt tillgängliggörande för allmänheten av skyddade uppgifter”.

De berättar att teknikerna hos 118 700 upptäckt synnerligen omfattande sökningar från en och samma IP-adress i deras databas som härrör från ett API kallat RKSeek som flertalet Android och iPhone-applikationer använder, bland annat Missat Samtal, vilket är en applikation som jag har skapat. Vidare hänvisar de till att deras databas är skyddad enligt det s.k. katalogskyddet í 49 § upphovsrättslagen. Då databasen systematiskt tillgängliggjorts av mig har 118 700 gått miste om betydande intäkter och jag har dessutom hämmat databasens funktion och således gjort dataintrång i brottsbalkens bemärkelse (jfr. 4 kap 9 c brottsbalken).

Förutsatt att 118 700 ersätts med ett godtagbart belopp för all skada samt utebliven vinst var de dock beredda att diskutera en lösning utan att rättsliga åtgärder vidtas.

Jag besvarade detta inom en timme och berättade att min applikation bland annat använde sig utav tjänsten RKSeek men att jag trodde han som drev tjänsten hade fått klartecken från samtliga ställen där han hämtade informationen. Vidare förklarade jag att jag uppdaterar min applikation under kvällen så den inte längre använder RKSeek samt de kan ringa mig för att få mer information om hur min applikation fungerar. Ställer även några korta frågor och får den 4:e augusti 2011 svaret att de återkommer.

Nästan 2 år senare

30:e maj 2013 kommer ett brev, återigen från deras ombud, där de skriver att de instruerats att driva ärendet vidare och har för avsikt att väcka talan enligt bifogat utkast på stämningsansökan om en förlikning ej kan nås. Jag uppmanas att diskutera en uppgörelse.
Yrkanden i den bifogade stämningsansökan som jag fick var:

  • 118 700 yrkar att tingsrätten förpliktar Stefan Jansson att till 118 700 utge 4 000 000 kr i skadestånd enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen.
  • 118 700 yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Nu tar jag kontakt med en advokat för att diskutera saken lite innan jag besvarar dom. Kortfattat besvarar jag med att jag inte är alltför insatt i katalogskyddet och hur det fungerar men förklarar min syn och att jag inte anser att det är ett skydd för enskilda uppgifter, jag har ingen relation till 118 700 och har inte försökt få uppgifter från deras databas utan tillstånd. Brevet avslutas med att jag ber att få återkomma om de inte är nöjda med mitt svar, så får min advokat ta en mer aktiv del.

Kort därefter blir jag kontaktad av 3 andra personer som berättade att de också fått hot om stämning varav för 2 av dessa hade stämningsansökan redan inkommit.

Stämningsansökan

Inget hörs från 118 700 men den 23:e juli 2013 får jag däremot en stämning från tingsrätten.
118 700 stämmer mig för “Skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång” och de yrkar precis som tidigare ett skadestånd på 4 000 000 kr.
Bevisning innefattar bland annat loggfiler från webbservern hos 118 700 som ska styrka det omfattande antal slagningar som skett från bland annat Missat Samtal samt ett antal muntliga förhör med personer dels på 118 700 men även hos företag där uppgifterna (telefonnumren, företagsfakta o.s.v.) köpt in ifrån.

Härefter följer ett för mig ointressant konversation fram och tillbaka mellan min advokat samt deras advokat, ungefär vem som har mest rätt och kan tolka lagen. Där bistår jag mest med de tekniska bitarna av förklarliga själ, man ska göra det man kan bäst.

Tiden går och muntlig förberedelse hålls, där även diskussion om förlikning tas utan framgång, huvudförhandling hölls den 8-9 september 2014. Bara några dagar innan förberedelsernas avslutande inkommer 118 700 med justeringar där den i mina ögon största ändringen är att jag nu ska utge 1 000 000 kr i ersättning, alltså 25% av det ursprungliga.

Huvudförhandlingen

Det var en relativt stor huvudförhandling med tanke på att den varade 2 dagar och hade 3 domare. Värt att nämna var att 118 700 på morgonen innan huvudförhandlingen startade återigen justerade sitt belopp, denna gång till 300 000 kr eller knappt 8% av vad de yrkade på från start. Båda parter la fram sina argument, vittnen intervjuas och bevis presenterades.

17:e oktober 2014 kom tingsrättens dom:

  • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s talan avslås, varför Stefan Jansson inte ska betala något till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.
  • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ska ersätta Stefan Jansson för rättegångskostnader med 252 715 kr, varav 229 680 kr avser ombudsarvode, och ränta enligt räntelagen.

En jävligt stor sten släpptes från mitt bröst, jag satt helt skakis och läste de 18 sidorna som talade om att jag inte var familjens svarta får. Senast 7:e november kunde de lämna in sitt överklagande vilket även gjordes, nu ska hovrätten ge besked om de får prövningstillstånd. Tills dess blir det ytterligare en lång väntan och en ansenlig summa pengar att ligga ute med.

Jag lider med de andra som jag vet om och som har blivit stämda, några valde att förlika, många mår och mådde psykiskt dåligt inklusive mig själv. Det är för mig helt obegripligt hur ett företag kan bete sig på ett sådant här sätt och hellre tala via advokater och stämningsansökan än att gå direkt till människan och påpeka eventuella meningsskiljaktigheter som man har. Det är inga stora företag som de hoppade på utan privatpersoner och egenföretagare.

Jag tror på skydd av det vi kallar intellektuella rättigheter. Det är viktigt att intellektuellt och kreativt arbete premieras och dessutom vill jag slippa reklamfinansierade filmer, musiktjänster etc som blir risken utan skydd. En helt annan sak är det fula missbruket av skyddet som vi ser i den här rättegången. 118 700, som inte ens har skapat nummerkatalogen utan själva bara har den på licens, jagar studenter och småföretagare som de påstår utnyttjat 188 700s tjänst. De stämmer på skyhöga belopp för att skrämma till förlikning och tyvärr har de lyckats i flera fall. Jag blev lika glad för domen som Stefan. Det känns som ett rättvist (förhoppningsvis) slut på en utdragen process.

Per Hendar, advokat

Referens: Domslut 118 700 SMS, Webb & Telefon AB

Uppdateringar

2015-05-12
Överklagan medgavs och förhandling i hovrätten sker i början av september 2015. Jag riskerar nu återigen att betala hutlöst skadestånd samt deras advokatkostnader.

2015-08-31
Målet är avskrivet.  Jag har gått med på en förlikning då jag inte ville ha detta hängande över mig längre. Även om jag hade vunnit i hovrätten kan 118 700 överklaga till högsta domstolen och med tanke på att jag redan lagt energi på ärendet under drygt 4 år kändes det som en bra lösning.
Jag har inte betalat något till 118 700 utan har istället fått större delen av mina kostnader betalda av 118 700.