Kategorier
Övrigt

Test av Britax Smile 2

Mitt första inköp av barnvagn blev ett paket Britax Smile 2 köpt från Lekmer. Överlag fungerar den bra, mycket vagn för priset. Givetvis får man mer funktioner och än bättre bygge vid köp av dyrare vagn, men det kändes som bortkastade pengar just då.

Här kan ni se en snabb genomgång när jag packar upp barnvagn + liggdel. Första videon, så uppskattas den gör jag fler 🙂

Om ni har några frågor eller funderingar får ni mer än gärna ställa dom här eller direkt på Youtube.

Kategorier
Övrigt

118 700 SMS WEBB & TELEFON AB stämde mig på miljoner

Det hela tog sin början 2:e augusti 2011 då 118 700 SMS Webb & Telefon AB via sitt juridiska ombud skickar ett rubricerat ärende “olovligt tillgängliggörande för allmänheten av skyddade uppgifter”.

De berättar att teknikerna hos 118 700 upptäckt synnerligen omfattande sökningar från en och samma IP-adress i deras databas som härrör från ett API kallat RKSeek som flertalet Android och iPhone-applikationer använder, bland annat Missat Samtal, vilket är en applikation som jag har skapat. Vidare hänvisar de till att deras databas är skyddad enligt det s.k. katalogskyddet í 49 § upphovsrättslagen. Då databasen systematiskt tillgängliggjorts av mig har 118 700 gått miste om betydande intäkter och jag har dessutom hämmat databasens funktion och således gjort dataintrång i brottsbalkens bemärkelse (jfr. 4 kap 9 c brottsbalken).

Förutsatt att 118 700 ersätts med ett godtagbart belopp för all skada samt utebliven vinst var de dock beredda att diskutera en lösning utan att rättsliga åtgärder vidtas.

Jag besvarade detta inom en timme och berättade att min applikation bland annat använde sig utav tjänsten RKSeek men att jag trodde han som drev tjänsten hade fått klartecken från samtliga ställen där han hämtade informationen. Vidare förklarade jag att jag uppdaterar min applikation under kvällen så den inte längre använder RKSeek samt de kan ringa mig för att få mer information om hur min applikation fungerar. Ställer även några korta frågor och får den 4:e augusti 2011 svaret att de återkommer.

Nästan 2 år senare

30:e maj 2013 kommer ett brev, återigen från deras ombud, där de skriver att de instruerats att driva ärendet vidare och har för avsikt att väcka talan enligt bifogat utkast på stämningsansökan om en förlikning ej kan nås. Jag uppmanas att diskutera en uppgörelse.
Yrkanden i den bifogade stämningsansökan som jag fick var:

 • 118 700 yrkar att tingsrätten förpliktar Stefan Jansson att till 118 700 utge 4 000 000 kr i skadestånd enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen.
 • 118 700 yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Nu tar jag kontakt med en advokat för att diskutera saken lite innan jag besvarar dom. Kortfattat besvarar jag med att jag inte är alltför insatt i katalogskyddet och hur det fungerar men förklarar min syn och att jag inte anser att det är ett skydd för enskilda uppgifter, jag har ingen relation till 118 700 och har inte försökt få uppgifter från deras databas utan tillstånd. Brevet avslutas med att jag ber att få återkomma om de inte är nöjda med mitt svar, så får min advokat ta en mer aktiv del.

Kort därefter blir jag kontaktad av 3 andra personer som berättade att de också fått hot om stämning varav för 2 av dessa hade stämningsansökan redan inkommit.

Stämningsansökan

Inget hörs från 118 700 men den 23:e juli 2013 får jag däremot en stämning från tingsrätten.
118 700 stämmer mig för “Skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång” och de yrkar precis som tidigare ett skadestånd på 4 000 000 kr.
Bevisning innefattar bland annat loggfiler från webbservern hos 118 700 som ska styrka det omfattande antal slagningar som skett från bland annat Missat Samtal samt ett antal muntliga förhör med personer dels på 118 700 men även hos företag där uppgifterna (telefonnumren, företagsfakta o.s.v.) köpt in ifrån.

Härefter följer ett för mig ointressant konversation fram och tillbaka mellan min advokat samt deras advokat, ungefär vem som har mest rätt och kan tolka lagen. Där bistår jag mest med de tekniska bitarna av förklarliga själ, man ska göra det man kan bäst.

Tiden går och muntlig förberedelse hålls, där även diskussion om förlikning tas utan framgång, huvudförhandling hölls den 8-9 september 2014. Bara några dagar innan förberedelsernas avslutande inkommer 118 700 med justeringar där den i mina ögon största ändringen är att jag nu ska utge 1 000 000 kr i ersättning, alltså 25% av det ursprungliga.

Huvudförhandlingen

Det var en relativt stor huvudförhandling med tanke på att den varade 2 dagar och hade 3 domare. Värt att nämna var att 118 700 på morgonen innan huvudförhandlingen startade återigen justerade sitt belopp, denna gång till 300 000 kr eller knappt 8% av vad de yrkade på från start. Båda parter la fram sina argument, vittnen intervjuas och bevis presenterades.

17:e oktober 2014 kom tingsrättens dom:

 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s talan avslås, varför Stefan Jansson inte ska betala något till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.
 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ska ersätta Stefan Jansson för rättegångskostnader med 252 715 kr, varav 229 680 kr avser ombudsarvode, och ränta enligt räntelagen.

En jävligt stor sten släpptes från mitt bröst, jag satt helt skakis och läste de 18 sidorna som talade om att jag inte var familjens svarta får. Senast 7:e november kunde de lämna in sitt överklagande vilket även gjordes, nu ska hovrätten ge besked om de får prövningstillstånd. Tills dess blir det ytterligare en lång väntan och en ansenlig summa pengar att ligga ute med.

Jag lider med de andra som jag vet om och som har blivit stämda, några valde att förlika, många mår och mådde psykiskt dåligt inklusive mig själv. Det är för mig helt obegripligt hur ett företag kan bete sig på ett sådant här sätt och hellre tala via advokater och stämningsansökan än att gå direkt till människan och påpeka eventuella meningsskiljaktigheter som man har. Det är inga stora företag som de hoppade på utan privatpersoner och egenföretagare.

Jag tror på skydd av det vi kallar intellektuella rättigheter. Det är viktigt att intellektuellt och kreativt arbete premieras och dessutom vill jag slippa reklamfinansierade filmer, musiktjänster etc som blir risken utan skydd. En helt annan sak är det fula missbruket av skyddet som vi ser i den här rättegången. 118 700, som inte ens har skapat nummerkatalogen utan själva bara har den på licens, jagar studenter och småföretagare som de påstår utnyttjat 188 700s tjänst. De stämmer på skyhöga belopp för att skrämma till förlikning och tyvärr har de lyckats i flera fall. Jag blev lika glad för domen som Stefan. Det känns som ett rättvist (förhoppningsvis) slut på en utdragen process.

Per Hendar, advokat

Referens: Domslut 118 700 SMS, Webb & Telefon AB

Uppdateringar

2015-05-12
Överklagan medgavs och förhandling i hovrätten sker i början av september 2015. Jag riskerar nu återigen att betala hutlöst skadestånd samt deras advokatkostnader.

2015-08-31
Målet är avskrivet.  Jag har gått med på en förlikning då jag inte ville ha detta hängande över mig längre. Även om jag hade vunnit i hovrätten kan 118 700 överklaga till högsta domstolen och med tanke på att jag redan lagt energi på ärendet under drygt 4 år kändes det som en bra lösning.
Jag har inte betalat något till 118 700 utan har istället fått större delen av mina kostnader betalda av 118 700.

Kategorier
Övrigt

Hur beräknas antalet likes för en webbsida?

Var och varannan webbsida man besöker ger möjligheten att gilla sidan på Facebook via en Like button.
Vad nästan ingen känner till är dock hur antalet likes egentligen beräknas, att varje klick på knappen bidrar till talet är en självklarhet men det är långt ifrån hela sanningen. Utan att veta alla faktorer som påverkar siffran kan det te sig mystiskt hur vissa sidor får så många eller för den delen ens någon alls. Likaså kan man enkelt få upp antalet likes genom att använda samtliga faktorer.

1. Klick på Like button
Den mest självklara faktorn är såklart att en besökare klickar på knappen. Varje person på Facebook kan bara bidra med ett klick per webbadress, d.v.s bara unika personer räknas. Faktum är att knappen dessutom gråas ut när man redan gillat en sida och enda valet man ges är att ångra sitt klick. Notera att det gäller per webbadress, man kan således gilla flera sidor på en domän.

2. Webbsidan delas på Facebook
Nu kommer vi till en faktor som färre vet om, varje gång någon delar din webbsida på Facebook räknas det som en Like. Detta fastän du inte ens har implementerat Like button på din webbsida. Precis som ovan gäller det bara unika medlemmar och webbadress, så att dela samma sak flera gånger hjälper ej att få upp siffran men kan dock påverka nästa bidragande faktor.

3. Någon gillar och/eller kommenterar den delade länken
Facebook är som alla vet ett socialt medium, chansen att någon gillar din delade länk och/eller skriver valfri kommentar till den är ganska god. Om du inte kände till faktorn ovan lär du inte heller känna till detta. Varje unik person som antingen gillar eller kommenterar till en länk som delas på Facebook räknas in i totala antalet Likes för en webbsida.

Genom att känna till dessa 3 faktorer som bygger upp antalet Likes för en webbsida kan du bättre anpassa dina inlägg för att maximera antal nya Likes.
Antalet likes på en webbsida betyder alltså inte att så många behöver gillar din sida!
Ett enkelt exempel är att dela någon uppseendeväckande sida som folk verkligen inte skulle klicka Like på.
Alla som skriver en kommentar till inlägget räknas in genom punkt 3 ovan och sidan ser nu ut att ha fått folk som gillat sidan trots att de kanske bara skrivit någon kommentar att sidan är hemsk, man hatar den och så vidare.

Ett bättre ord än Like borde således vara antal interaktioner, för det är vad knappen visar. Hur många som interagerat med webbadressen genom att antingen gilla sidan eller skrivit en kommentar om den.

Ni kan själva se att mina argument ovan stämmer genom att dela sidan på Facebook, antalet Likes ska då öka med 1, sedan om någon även skriver en kommentar till er delning ökar siffran återigen. För att se antal Likes denna sida har kan ni gå hit, vill ni dela sidan kan ni göra det via Facebook sharer.

Kategorier
Övrigt

Koppla ihop Facebook med Twitter och vice versa

Ibland vill man publicera samma information på flera ställe, t.ex. en uppdatering på företagets sida Facebook vill man även ska synas på Twitter eller vice versa. Misströsta ej, dessa funktioner finns inbyggda direkt hos både Facebook samt Twitter och denna guide hjälper dig att komma igång med synkroniseringen.

Facebook till Twitter

Allra vanligast är att man publicerar saker på Facebook och vill ha ut detta även till Twitter. Börja med att besöka Facebook:s sida för att koppla ihop tjänsterna som återfinns på https://www.facebook.com/twitter/
Här väljer du vilken av alla sidor du är administratör på och som du vill koppla ihop. Sedan skickas du till Twitter där du får logga in (om du ej redan är inloggad) samt godkänna applikationen som sköter hela publiceringen. Värt att notera är att du ska logga in på Twitter med det konto du vill att uppdateringarna ska publiceras till.

När du kopplat ihop din FB-sida med ditt Twitterkonto får du dels möjlighet att ta bort kopplingen men även välja vilken sorts uppdateringar som ska publiceras. Se bilden nedan för ett exempel på en sida som jag själv har kopplat ihop.

Inställningar för Missatsamtal.se

Nu är allt klart och nästa gång du publicerar något på Facebook kommer det helt automatisk även att flyttas över till Twitter.

Twitter till Facebook

För att publicera dina meddelanden från Twitter och få in de på din FB-sida gör du på ett snarlikt sätt fast hos Twitter.
Börja med att logga in på ditt Twitter-konto och gå till Inställningar -> profil, längst ned på den sidan finner du funktionen för att koppla ihop ditt konto med Facebook.

Längst ned på profilsidan finner du denna knapp

Klickar du på knappen öppnas ett fönster där du får godkänna en applikation som behövs för att Twitter ska kunna publicera som dig. När du godkänt applikationen får du precis som i fallet med Facebook möjlighet att välja vad som ska publiceras. Om du vill att inlägg ska publiceras till en FB-sida måste du klicka ”Tillåt publicering på en av dina sidor” vilket ger Twitter ytterligare rättigheter, nämligen att även kunna posta inlägg till dina FB-sidor.
När detta är gjort kan du välja vilken av alla dina FB_sidor som inläggen ska publiceras till, glöm då inte att bocka ur så saker dessutom hamnar på din personliga Facebook-användare.

I fallet med min egna webbtjänst, missatsamtal.se, som jag bedriver kan inställningarna se ut som nedan. De innebär att allt jag skriver på Twitter hamnar på FB-sidan för missatsamtal.se men inte på min personliga vägg hos Facebook. Företagsrelaterade saker räcker gott och väl på företags-sidan på FB 🙂

Notera att jag bockat ur postning till min Facebook-profil

Nu är allt klar även åt detta håll. Alla meddelanden som skrivs på Twitter hamnar nu automatiskt hos Facebook enligt de regler som du har valt.

Värt att tänka på

Som med mycket annat här i livet får man använda sitt eget förnuft. Att krossposta meddelanden automatiskt kors och tvärs fungerar inte i alla lägen. Många följer både kontot på Facebook och Twitter, att då få exakt samma information på båda ställen kan upplevas irriterande och ge motsatt effekt.

Kategorier
Övrigt

Kampen mot Apple

29 januari 2012 godkände Apple min applikation för iPhone och version 1.01 var äntligen född, mycket ovetandes om vad som komma skall. Det är en relativt liten app vars huvudfunktion är att hämta hem de mest aktiva telefonnumren från MissatSamtal.se och lägga in dessa under en kontakt ”Missatsamtal.se”.
När någon telefonförsäljare som ingår bland dessa nummer ringer kan man således enkelt se detta och då göra ett eget beslut huruvida man vill besvara samtalet eller ej.

Under tidens gång som jag hade haft webbsidan fick jag in många önskemål om att de ville ha en app till iPhone. Det var därför extra kul när man såg att den dagligen laddades hem 10-20 gånger och flertalet även skickade in mail och tackade för appen. Några undrade till och med vad haken var eftersom den var gratis att ladda hem och inte hade några annonser. I första hand skapade jag appen för att lära mig lite nya ramverk, sedan att finnas i App Store ger bra publicitet, så indirekt hoppades jag såklart att fler skulle besöka min webbsida som finansieras av annonser.

24 juni, knappt 5 månader efter att 1:a versionen hade blivit godkänd skickade jag in en ny version, som löste några buggar och uppdaterade ramverken jag använde (jquery, jquerymobile samt phonegap). I övrigt var funktionaliteten densamma. Det var nu jag skulle bli varse om hur liten man känner sig när man får Apple emot sig.

 3 juli hamnade appen äntligen i granskningsprocessen, dock nekades den med hänvisning till punkt 22.2: ”Apps that contain false, fraudulent or misleading representations will be rejected” och de tyckte min app kunde missleda användarna att den kunde blockera samtal då jag hade en avdelning där man kunde svartlista nummer. Svartlistningen innebar dock endast att de nummer man la in här alltid lades till kontakten ”Missatsamtal.se” vid nästa import vilket stod klart och tydligt på sidan.

Jag påpekade för Apple att jag inte skriver någonstans att min app blockerar samtal och provade att skicka in appen på nytt. Återigen nekades appen med hänvisning till samma punkt, 22.2. Nu påtalade de även att jag inte fick använda termer såsom ”Blockerat av..” som kunde få användarna tro att appen kunde blockera samtal. Såhär pågick det i ett antal vändor med Apple. De nekade appen och hänvisade till små detaljer vilket jag rättade till och likväl nekades appen gång på gång.

4 september kom ett annat mail, min befintliga app i App Store hade blivit borttagen av Apple. Ingen kommentar om varför, men då jag fått avslag på min uppdaterade app förstod jag givetvis anledningen, den befintliga appen hade både termen ”svartlista nummer” samt ”blockerad av…” vilket de nekade min uppdatering för.

Nu var jag alltså helt utan någon app på App Store och Apple var inte direkt hjälpsamma för att påtala för mig hur jag skulle förändra appen så den åter kunde godkännas. Nu hade jag tröttnat på att bara skicka in appen på granskning utan tog det ett steg uppåt och överklagade deras beslut. Blev då uppringd av representan av Apple som i princip bara ville tala om att de inte kommer att godkänna appen med hänvisning till vad som sagts i tidigare mailkonversationer.

Jag påtalade för honom att jag fixat till samtliga synpunkter de hade och gärna ville ha mer konkret vad som fortfarande bröt mot deras riktlinjer eftersom den inte godkändes. Han tyckte dock att användarna fortfarande kunde tro att appen blockerar telefonsamtal, trots att jag aldrig nämnt detta i appens beskrivning. Det är dessutom helt omöjligt att avvisa samtal med deras API. Både jag och han var dock orubbliga, trots att jag nämnde att det finns flertalet konkurenter som har kvar sina appar. Han trodde dock inte det fanns några appar kvar med liknande funktioner som min, fast med drygt 700 000 appar var det såklart svårt att veta.

I ett sista försök skickade jag in en överklagan till ännu högre instans, Apple Review Board, vilket mig veterligen är högsta instansen jag kan beklaga mig hos.
Där skrev jag sakligt vad som hade skett och att jag åtgärdat samtliga saker som påtalats men att de trots detta fortsätter att neka appen. Påtalade samtidigt att under den tidsperiod som var efter min app plockats bort (4 september) hade flertalet konkurenter fått sina appars uppdateringar godkända.

Trots att jag tog bort och åtgärdade alla saker Apple hänvisade mitt avslag till kom det åter negativt besked i ett sista samtal med Richard från ”Worldwide Developer Relations”. Han kunde inte ge några förslag på förändringar utan den sortens app kommer aldrig godkännas.

Så trots mina ansträngningar och att jag förändrade appen precis som Apple sagt till mig fick jag avslag.

Under den period som min app blev bortplockad (4 september) har dock flertalet konkurenter fått sina appar godkända av Apple, samma företag som nekade min. Förutom att de inte borde blivit godkända för att deras appar har samma funktion som min app (dvs lägga in telefonnummer till en kontakt som baseras på användargenererat innehåll) innehåller de dessutom mycket texter som Apple borde regaerat starkt på:

 • Blockerat av xyz (Jag fick avslag för att skapa detta namn på en kontakt)
 • Blockerad av xyz (Samma som ovan fast annat tempus och annan app)
 • Stoppa oönskade samtal (Folk kan tro appen blockerar samtal)
 • Mina blockerade nummer (Använder förbjuden term blockerade)
 • Första blockera samtal appen! (Detta om något borde få folk tro att appen kan blockera samtal…)
 • Nytt nummer att blockera (Återigen används förbjudna termer)
 • Blockera (Förbjudan term)

Om du är ute efter en liknande app gör du bäst i att ladda hem någon av konkurenternas appar innan de går samma öde till mötes:

Kategorier
Övrigt

Hello IPhone

Då var det dags att lansera ännu en app av till Missat samtal, en crowd-baserad webbtjänst som samlar nummer till telefonförsäljare. Sedan tidigare  finns en app till Android, men idag var det alltså dags för lansering till iPhone.

På grund av tekniska saker, fungerar applikationen till iPhone lite annorlunda än till Android. Det är t.ex. inte möjligt att vid inkommande samtal slå upp vem som ringer. För att  kunna varna användarna när ett misstänkt nummer ringer kan man i applikationen importera de vanligaste numren som är angiva på missatsamtal.se, vilka sedan läggs in på en kontakt ”Blockerad av missatsamtal.se”

Tänkte lite snabbt beskriva hur jag skapat applikationen och hur man snabbt kan skapa en egen utan egentligen några kunskaper inom varken objective c eller cocoa.

Saker du behöver för att skapa en applikation till iPhone:

 • Dator med OS X
 • XCode (utvecklingsverktyget)
 • iOS Developer Program (795kr/år)

Då jag inte har kunskap inom objective c eller cocoa, vilket är de programmeringsspråk man kan använda för att skapa en applikation, använde jag mig utav en html5-baserad applikationsplattform, PhoneGap.

Du skriver hela din applikation med html och javascript, tack vare PhoneGap kan du dessutom komma åt API-er i iPhone helt genom olika objekt och metoder som lyft fram med javascript. Min applikation använder t.ex. kontakt-api:et för att kunna skapa en kontakt och lägga till de vanligaste numren.

Funktionaliteten i stora drag

Vid en import hämtas de vanligaste numren ned från API:et på missatsamtal.se genom ett vanligt ajax-anrop. Med hjälp av PhoneGap söker jag efter en kontakt som heter ”Blockerad av Missatsamtal.se”, hittas ingen skapar jag en ny.

Till denna kontakt läggs sedan in de nummer som hämtats hem, på så sätt får man upp ”Blockerad av Missatsamtal.se” när någon utav de inlagda numren ringer.

Jag har även lagt in lite extra saker i appen, t.ex. kan man söka upp vilken operatör som hör till ett svenskt nummer, detta via ett API från PTS. Slutligen finns även en topplista där man kan se de 10 mest vanliga numren just nu, några man borde hålle ett extra vakande öga på.

I nästa uppdatering som beräknas komma inom kort kommer man även kunna se vilket nummer/företag som ringer. I dagsläget står det bara ”Blockerad av missatsamtal.se”
Ska även rätta till applikationens meta-data som anger att den även finns på spanska vilket är fel

Förutom att äntligen även finnas på iPhone, har jag även fått lära mig många nya spännande tekniker. Ladda gärna hem appen och testa om du har en iPhone, den är helt gratis, min förtida julklapp till er alla!

Kategorier
Övrigt

Glöggrecept – brygg din egen glögg

Varje år i mitten på oktober börjar det bli hög tid att förbereda årets bryggning av glögg. Detta eftersom satsen ska jäsa 4-6 veckor, fler veckor är bara bättre.

Ingredienser som behövs till bryggning av glögg.

Så vad behöver jag för ingredienser för att få ett bra recept på glögg?

 • 5l svagdricka
 • 2,5kg strösocker
 • 1 stort paket russin (500g)
 • 1 kanelstång
 • 1 liten bit färsk ingefära
 • 1 påse kardemummakärnor
 • 1 påse nejlikor
 • 1 paket bakjäst
 • 5 skivade råa potatisar
 • 1 hink (10l)

Börja med att skala och skiva 5 potatisar, dessa behövs för stärkelsens skull. Släng ned dom i hinken och tillsätt svagdrickan. Smula ned jästen, vänta några minuter och rör om så allt blandas.Häll i resten av alla  ingredienser, täck hinkens öppning med plastfolie som du gör små hål i.Nu ska hinken stå i rumstemperatur 4-6 veckor. Efter detta använder du försiktigt en hävert för att tappa upp din glögg i flaskor. Var noga med att inte ta dryck från hinkens botten då det sjunkit mindre goda rester till botten. Glöggen har en alkoholhalt på cirka 15% så don’t drink and drive 🙂
God Jul och låt drycken smakas!

Kategorier
Övrigt

Första halvåret 2011 – en summering

Vet inte om det är ett bra tecken om man uppdaterar bloggen sällan, men för att komma ikapp summerar jag ihop året fram tills nu. Jag kommer dela upp det i två delar då jag både är egen företagare och anställd.

Mitt webbimperium

Det enda jag lagt ned tid på är min sida missatsamtal.se då jag haft mycket annat som jag velat lägga tid på. Kortfattat har jag hunnit med:

Under våren har jag läst en distanskurs, Applikationsutveckling för Android. Alla inlämningsuppgifter är avklarade och mitt projekt, Android-applikationen till missatsamtal.se är inskickad. Nu väntar jag bara på att få betyg och inkassera mina 7.5 HP.

I övrigt är det nya funktioner och förbättringar som gjorts på webbsidan. Sidan har börjat ta fart ordentligt och jag har bl.a. varit med i Aftonbladet, IDG, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio och Feber.

Både användandet av mitt API och Android-applikationen ökar stadigt. I början på veckan passerade jag 1000 aktiva användare och är redan uppe i 1200, mycket tack vare att jag var med i Göteborgs-Posten om min applikation.

Antal anrop till API:et (Juni baserad på 13 dagars snitt * 30)

Min anställning

Jag har lämnat MindArk till förmån för Webinvest där jag började efter nyår. Ett litet men ack så kompetens gäng, inte minst nu när även jag är med. Jag har mestadels sysslat med webbutveckling, vilket är det jag tycker är spännande och roligt. Har även haft lite uppdrag inom sociala medier för att utveckla applikationer på Facebook och Twitter. Skönt att komma tillbaks till PHP från att knackat Roxen CMS, RXML och Pike. Ramverket jQuery har fått en plats hos mig från att tidigare förlitat mig på Prototype, alltid nyttigt att bredda sina kunskaper.

Vi utvecklar även roliga mobil-appar på Webinvest, både native och webbappar till iPhone och Android. Förutom nya tekniker såsom jQuery mobile, html5 och CSS3 har jag även fått kunskap inom konsultlivet, affärstänk och säkert mycket mer som inte dyker upp i huvudet nu på kvällen.

Kategorier
Övrigt

11 år med TradeDoubler

11 år med TradeDoubler, det är ett par år. Därför är det väl dags att avslöja mina innersta hemligheter och delge EPC per årsbasis samt lite annan kuriosa. De 4 första åren verkar knas med inga registrerade klick så de får vara med mest för gamla tiders skull.

2000: N/A
2001: N/A
2002: N/A
2003: N/A
2004: 23
2005: 7
2006: 3,9
2007: 5,6
2008: 7,1
2009: 7,7
2010: 5,4

 • Bästa EPC på en månad var 2004 vilket landade på drygt 37 kr.
 • Innehar Web Site ID 566, så vilka är de andra 565 webbsidorna innan mig? (Inställningar -> Webbplatsinformation)
 • Största säljtävlingarna på TradeDoubler som jag har vunnit; Dell och Svenska Spel
 • Blivit uppringd mitt i semestern för att det skedde lite för många sales på ens webbsida

Vad har ni för erfarenheter och historier att delge om TradeDoubler?

Kategorier
Övrigt

Varning för Svea Telecom

Jag driver en konsumentsida där alla besökare kan lämna kommentarer till telefonnummer. Genom allas hjälp byggs det upp en lista, mestadels på nummer som går till olika telefonförsäljare.

Senaste tiden har jag följt utvecklingen vid 0855410005 där man mestadels läser kritik, men på senare tid även tillbakavisningar av all kritik underskrivet Informationsansvarig Svea: John Ericsson.

En enkel sökning visar att dessa inlägg skrivits från 3 olika IP-nummer varav ett hör till Sweden 2 Telemarketing, som även de varit i blåsväder flera gånger.

Som en ren slump, råkar det även finnas andra kommentarer postade till detta nummer som har samma ip:n där alla har en sak gemensamt.

Hej! Tråkig läsning i och med att jag är en nöjd kund på Svea Telecom sedan den 1 september…

Uppringd av ST Otroligt nöjd. Först lät det hyfsat men efter att ha granskat hemsidan så fattade jag att det var sant köpte abonnemanget via hemsidan det var riktigt billigt alla deras kunder får 100 gratis minuter varje månad så länge de är kunder!

Svea = Super bra!
5 stjärnor är för lite för detta företg.

Sen håller det på med inlägg i samma stil.

Riktigt fult av Svea Telecom att själva gå in på sidan och låtsas vara nöjda kunder.

På måndag morgon kommer dom dock få sig en överraskning när de ska skriva det dagliga inlägget, sidan är lite anpassad för deras olika ip-nummer :D

Min hälsning till Svea Telecom

Slutligen ett tips till andra företag som känner att de säljer en så rutten produkt att de måste luras på konsumentsidor. Använd en proxy så ni inte postar med samma ip.